• E-posta

  info@miateknoloji.com
 • Telefon

  0850 440 46 42

Politikalarımız

POLİTİKAMIZ

 

MİA Teknoloji A.Ş. olarak, ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartları doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız;

 

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün/hizmet kalitesini sürekli yükseltmek ve yasal süreçler doğrultusunda müşteri beklentilerini aşan ürün/hizmet geliştirmek,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçim de üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek, uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviye de karşılayan bir anlayış içinde güvenilir firma olmak,
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir firma olmak, çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri almak, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak,
 • Deneyim ve birikimimizi daha da arttırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak,
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizması sağlamak,
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,
 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek, Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek
 • Her türlü kazayı raporlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansını görünür kılmak,
 • Çalışanlarımıza ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmek,

 

için yönetim olarak entegre yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

   TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması MİA TEKNOLOJİ Aş. Bilişim Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

                      Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı MİA TEKNOLOJİ Aş. bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.  

    Gizlilik   :             Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
    Bütünlük  :          Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,,
    Erişebilirlik :      Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
   
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. 
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

 

 

 
 
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Gökhan BELTEKİN