Sıkça Sorulan Sorular

MİA Teknoloji’nin faaliyet alanları nelerdir?

2006 yılında üç bilgisayar mühendisinin kurduğu MİA TEKNOLOJİ, insan kaynağı yapısı, güçlü finansal yapısı, iş bitirme tecrübeleri, kamu proje yönetim süreci tecrübelerini değerlendirerek, her geçen gün daha da büyümekte, Türkiye ve yabancı ülke pazarlarına yönelik çalışmalar sürdürmektedir.

Kuruluşundan bu yana çözüm odaklı ve AR-GE’nin değerini bilerek projeler geliştirmeye çalışan firmamız hep büyümüş ve sektöründe başarılı bir yer almayı hedeflemiştir.

Çalışma hayatımız boyunca uzmanlaştığımız alanlarda Yazılım, Donanım ve Hizmet sağlayabilen firmamız,

–              Biyometrik Kimlik Denetim Sistemleri

–              Biyometrik Güvenlik Denetim Sistemleri

–              Görüntü İşleme ve Analiz Teknolojileri

–              Sağlık Bilişim Sistemleri

–              Fiziksel ve Çevre Güvenlik Teknolojileri

–              Entegrasyon Projeleri

–              Donanım ve Elektronik Kart Üretim Teknolojileri

–              Akıllı ve Güvenli Kampüs Projeleri

–              Akıllı Şehir Projeleri

–              Siber Güvenlik

–              Otomasyon ve Yazılım Projeleri çalışma alanlarında anahtar teslim i çözüm projeleri geliştirmektedir.


MİA Teknoloji nerede faaliyet göstermektedir?

Mia Teknoloji 2011 yılından itibaren bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Gazi Teknopark’ta faaliyetlerini sürdürmektedir.


MİA Teknoloji’nin AR-GE faaliyetleri nelerdir?

Mia Teknoloji hem proje faaliyetleri hem de cirosu üzerinden her yıl düzenli olarak Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleri yürütmektedir. Mia Teknoloji ülkemizin saygın üniversiteleri, kamu kuruluşları ve özel sektör firmaları ve yurtdışında mukim 46 firma ile iş geliştirme ve proje ortaklığı yaparak, ülkemizin bilişim alanına katkı sağlamaktadır.

Mia Teknoloji’nin 2017 yılı AR-GE konuları;

Görüntü İşleme,

Siber Güvenlik,

Drone Otomasyonları,

Şehir Hastaneleri ve Ulusal Sağlık Çözümleridir.

Mia Teknoloji’nin Vizyon, Misyon ve Hedefleri nelerdir?

MIA Teknoloji, kamu ve özel sektörün bilişim altyapı ihtiyaçlarına yönelik özel sistemler geliştiren ve çözümler sunan bir AR-GE ve İnovasyon firmasıdır.

Mia Teknoloji; milli teknoloji ile milli standartları oluşturup, bilişim sektöründe kaliteden ödün vermeden, kurumsal ihtiyaçlara yönelik esnek hizmet vermek aynı zamanda yüksek teknolojiyi zamanın ötesinde takip ederek küresel ve bölgesel alandaki çözümlerin altına imza atmak, milli güvenlik konularında öncü olmak, ar-ge çalışmaları ile dünya standartlarında teknolojiyi ülkemize ve dünyaya kazandırmak amacıyla çalışan bir firmadır.


Biyometri nedir?

Biyometrik tanımlama, kişilerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini göz önüne alarak yürütülen kimlik belirleme çalışmaları olarak tanımlanır. Özellikle güçlü bilgisayarlar, kameralar, sensörler ve okuyucuların ulaşılabilir hale gelmesinden sonra biyometrinin önemi artmıştır.


HBYS nedir?

Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı hem hastane personelinin hem de hastaneye başvuran hastaların sorunlarını azaltmanın ilk adımıdır.

Geleceğimizi yönlendiren “Bilişim Teknolojisi” ile hastanelerin sorunlarına çözüm üretebilecek yazılım programları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle MİA Teknoloji olarak, bilişim teknolojisinde meydana gelen ilerlemeleri yakından izleyerek, Türkiye’nin sağlık kültürüne ve sağlık kurumlarına uygun Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) geliştirmekteyiz.

MIA-MED adını verdiğimiz Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılımımız, finansal ve yönetimsel modüllerle hastane yönetiminin, tıbbi modüllerle de sağlık personelinin omuzlarındaki yük hafifletilerek sağlık sektörünün sorunlarını en aza indirgemek amaçlanmıştır. Hastane kaynaklarının daha verimli kullanımı, hasta memnuniyeti, hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi ve karlılığın artırılarak hastanenin finansal açıdan güçlü kılınabilmesine olanak verecek nitelikte bir yazılım programıdır.


Yüz Tanıma nedir?

Yüz tanıma teknolojisi de bir biyometrik kimlik belirleme teknolojisidir ve bilişim teknolojilerinin bir parçasıdır. Sistemde yüz tanımanın seçilmesinin nedenleri; mevcut fotoğraftan kısa süre içerisinde kayıt yapılabilmesi, geçiş noktalarına dokunmadan ve kişileri rahatsız etmeden onları tanımlama imkânı tanıması ve güvenlik amaçlı taramalarda, insanların işbirliğine ihtiyaç duymamasıdır.